Stand van zaken

Stand van Zaken

 

Het eerste dak is operationeel en alle zonnedelen zijn vergeven. We onderzoeken nu of het mogelijk is om op ean ander dak een vergelijkbare installatie te bouwen.

 

 

Hier vind u de presentatie bij de ALV.

Hieronder vind u de presentaties van de startbijeenkomst in de bibliotheek.