Stand van zaken

Stand van Zaken


Het eerste dak op het Zijlpoort gebouw van de gemeente Haarlem is operationeel en alle zonnestroomdelen zijn vergeven. 


Januari 2018 heeft Spaarnezaam de 1e aflossing op de lening uitbetaald à 5,70 per stroomdeel. Daarnaast is er een extra aflossing van 20 euro gedaan.


November 2018 heeft Spaarnezaam de 2e aflossing op de lening à 8,00 euro per stroomdeel uitgekeerd.


In november 2019 is opnieuw een aflossing gedaan, ditmaal à 12,60 per stroomdeel.


Daarnaast zal jaarlijks door Greenchoice in februari de korting op de energie belasting verrekend worden.


Spaarnezaam is nu hard op zoek naar een ander dak om een vergelijkbare installatie te bouwen omdat er op dit moment niet genoeg zonnestroomdelen zijn om alle leden in hun zonnestroombehoefte te voorzien. Hier vind u de presentatie bij de ALV.

Hieronder vind u de presentaties van de startbijeenkomst in de bibliotheek.