Werking

De coƶperatie Spaarnezaam zoekt namens haar leden een groot dak waarop we gezamenlijk zonnepanelen kunnen leggen. De zonnepanelen worden verdeeld in zonnedelen. De leden investeren in die zonnedelen en krijgen daarvoor in ruil korting op hun energierekening voor het rato stroom dat via de zonnepanelen is opgewekt.


De regering heeft vastgelegd dat dit voor 15 jaar belastingvrij geldt. Daarna zijn de panelen al geruime tijd terugverdiend maar zullen nog 5 tot 10 jaar energie blijven leveren aan de leden.


De leden kunnen maximaal 80% van hun energiebehoefte via deze weg verduurzamen. We hebben gekozen voor Greenchoice op basis van prijs voor gas en electra. Leden kunnen via deze link overstappen.


De gemeente Haarlem heeft een duurzaamheidslening ingesteld. Deze kan worden aangewend om een aandeel in de coƶperatie te financieren. Info vindt u hier.

Spaarnezaam maakt gebruik van de postcoderoos regeling. Dat betekent dat iedereen mee kan doen met ons initiatief die woont in de postcodes 2011, 2012, 2013, 2021, 2023, 2031 en 2032.