Haarlemmers helpen bij herstel tropisch bos

Haarlemmers helpen bij herstel tropisch bos

Spaarnezaam heeft een bijzondere nevenactiviteit: extra CO2-uitstootcompensatie door bij te dragen aan bosaanplant en bosherstel in de Filipijnen. Hoe komen Haarlemmers zo betrokken bij een project aan de andere kant van de wereld? Het antwoord is vrij simpel: omdat Wiebe van Rij, een van de oprichters van Spaarnezaam, al jaren daarvoor zich als ontwikkelingswerker inzette voor het herstel van dit stuk tropisch bos op het eiland Mindanao.
Wiebe vertelt: ‘We hebben daar zo’n tien jaar gewoond en gewerkt op het gebied van duurzame landbouwontwikkeling. In 2011 besloten we met enkele collega’s de EGIP Foundation (EGIPF) op te zetten om het inheemse Obu-Manuvu-Volk te helpen bij het beschermen van hun bossen, zo’n 2000 hectare. Ook zijn sinds 2011 op ca 25 hectare landbouwgrond 15.000 bomen geplant die nu fruit dragen. Het voorouderlijk gebied van het Obu Manuvu volk is in totaal ca 30.000 hectare groot. Hiervan hebben zij ca 15.000 hectare bestemd voor herbebossing. Kortom er is nog veel te doen’.
‘De laatste paar jaren zijn we daarom begonnen met het intensiever herbebossen van de vele hectare braakliggende grond in het gebied. Met steun van een aantal donoren zijn er recentelijk zo’n 5000 jonge bomen geplant waarvan Spaarnezaam er zo’n 700 heeft gefinancierd. De kosten van het planten, onderhouden en beschermen zijn 6 euro per boompje.’
‘Ik was eerder dit jaar in het gebied en we zijn heel druk geweest om elke geplante boom van een geotag te voorzien waardoor we ook de groei van elk geplante boom op onze computers kunnen volgen. Recentelijk heeft het Obu Manuvu volk de EGIP Foundation gevraagd om de herbebossing van zo’n 60 hectare braakliggende grond te faciliteren. Vanwege de grootte van het gebied is daartoe o.a. een overeenkomst gesloten met een geaccrediteerde carbon credit projectontwikkelaar (Kennemer Foods International Inc. Philippines). Dit met als doel om een deel van de 60 hectare bosaanplant een geaccrediteerd carbon credit project te maken. In een carbon credit project compenseren met name grote bedrijven/organisaties hun CO2-uitstoot door elders bos aan te planten. In concreto betekent dat voor de inheemse bevolking dat ze financieel gecompenseerd wordt voor het planten, onderhouden en beschermen van het aangeplante bos. Ook Spaarnezaam en andere donoren zijn van plan om meedoen met de herbebossing van de 60 hectare teneinde hun CO2 uitstoot te compenseren.
Waarom CO2 -uitstoot compenseren? Gemiddeld komt twee-derde van ons directe energieverbruik nog steeds uit aardgas, om ons huis te verwarmen, om te koken en voor warm water uit de kraan. En dan is er nog de emissie bij de productie van voedsel en kleding, en bij transport. Volgens Milieu Centraal stoot een gemiddeld Nederlands huishouden rond de 20 ton CO2 per jaar uit.
Bomen groeien in de tropen twee keer zo snel en nemen dus ook sneller CO2 op. De bewoners in het gebied werken hard om hun bos uit te breiden; het levert hun vruchten op, het beschermt tegen erosie en de bomen geven schaduw.
Bij de foto’s: Wiebe – met blauwe pet – maakt zijn rondgang langs de aangeplante jonge bomen