Veelgestelde vragen

In hoeveel jaar verdien ik mijn zonnedelen terug?

De terugverdientijd is 7 á 8 jaar.

Moet ik als deelnemer overstappen naar Greenchoice of kan ik bij mijn huidige leverancier blijven?

Het voordeel van overstappen is een eenvoudigere administratieve afhandeling (de teruggave van energiebelasting en/of opbrengst opgewekte stroom wordt verrekend met je energie nota). Als je geen stroom afneemt bij Greenchoice brengt Spaarnezaam17,50 euro per jaar administratiekosten in rekening.  Kijk zelf wat voordeliger is.

Kan ik met mijn elektra overstappen naar Greenchoice en mijn gas bij de huidige leverancier blijven afnemen?

Ja, dat is mogelijk. Ga wel na of dit wel voordeliger is.

Hoeveel energie levert een zonnestroomdeel per jaar?

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid zon. Gemiddeld levert een zonnestroomdeel per jaar 225 kWh op. In Haarlem schijnt de zon gemiddeld vaker dan in de rest van Nederland.

Hoe bereken ik hoeveel zonnestroomdelen ik nodig zou hebben?

Hiervoor kijk je naar je jaarverbruik op je jaarafrekening. Hiervan neem je 80% omdat je maximaal dat percentage van je stroombehoefte op deze manier mag verduurzamen. Dat aantal kWh deel je door het opgegeven aantal kWh per stroomdeel. Stel je jaarverbruik is 3150 kWh. Hiervan 80% is 2520 kWh. Eén stroomdeel levert gemiddeld 225 kWh, dus je hebt nodig 2520 / 225 = 11.2 stroomdelen. Overigens bepaalt het bestuur per project een maximum aantal zonnestroomdelen per deelnemer, om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen.

Hoeveel zonnestroomdelen kan ik als deelnemer afnemen

Spaarnezaam heeft als stelregel dat een deelnemer met zonnestroomdelen tot 80 % van haar/zijn jaarlijkse elektriciteitsverbruik ‘opwekt’. Zo blijft er een uitdaging om te besparen en kunnen we zoveel mogelijk Haarlemmers laten deelnemen. Een voorbeeld: het gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt per jaar 3150 kWh. Hiervan 80% is 2520 kWh/j. Eén zonnestroomdeel levert gemiddeld 225 kWh/j, dus kom je op 2520 / 225 = 11 zonnestroomdelen als maximum.
De minimum-deelname begint bij één zonnestroomdeel.
Elke deelnemer en/of lid van de coöperatie heeft stemrecht in de jaarvergadering, ongeacht ieders aantal zonnestroomdelen.

Kan ik mijn zonnestroomdelen meeverkopen met mijn huis of aan een ander overdragen?

Ja, dat kan. Spaarnezaam kan je daarbij en voor zover mogelijk helpen, bijvoorbeeld door kandidaten op de wachtlijst aan te dragen. Overigens, als je binnen de postcoderoos verhuist, kun je je zonnestroomdelen gewoon houden en blijven profiteren van de voordelen. Bij projecten die onder de SCE-regeling vallen - zoals de Rudolf Steiner-installaties - kun je bij een verhuizing buiten de postcoderoos de zonnestroomdelen gewoon meenemen/aanhouden. Ook al ga je naar een woonplaats in een ander deel van het land, je blijft deelnemer en ontvangt je jaarlijkse opbrengst.

Hoe zorg ik als Zijlpoort-deelnemer dat mijn energieleverancier de korting verrekend?

Het zonnestroomdak op Zijlpoort is in 2016 opgezet volgens de regels van de toen geldende postcoderoosregeling (officieel Regeling Verlaagd Tarief). Zijlpoort-deelnemers krijgen, naast de netto-opbrengst van de door de zonnepanelen opgewekte stroom (direct door de coöperatie uitbetaald), een korting op de energiebelasting (100%) via de energieleverancier. En dat gedurende de periode 2016-2031.
Als Greenchoice je energieleverancier is, verloopt de teruggave via de collectieve opgave door Spaarnezaam. (Spaarnezaam geeft elk jaar een actuele lijst met deelnemers door, met daarbij het aantal zonnestroomdelen, Greenchoice controleert die gegevens en stuurt die weer door naar de Belastingdienst, die weer controleert of de korting op de energiebelasting klopt. Uiteindelijk zie je die korting op de jaarafrekening van Greenchoice).
Ben je als Zijlpoort-deelnemer geen klant van Greenchoice, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van die jaarlijkse teruggave van energiebelasting. Je vraagt dan aan Spaarnezaam om voor jou enkele documenten op te stellen en door te geven: een bevestiging van je lidmaatschap van de coöperatie (en deelnemer van het project Zijlpoort), het aantal kWh dat in het kalenderjaar door jou is geproduceerd (dus vanaf het moment dat de aansluiting op jouw naam staat) en een kopie van de beschikking van de Belastingdienst voor het project Zijlpoort. Je moet in dat geval zelf zorgen voor het doorsturen van die documenten.