Over Spaarnezaam

Spaarnezaam is opgericht in 2015, en is een coöperatie zonder winstoogmerk. De opbrengst van de zonnestroominstallaties komt volledig ten goede aan de deelnemers van de coöperatie.
Spaarnezaam wil een zo hoog mogelijke opbrengst voor de deelnemers realiseren.

Vergaderingen

Er zijn jaarlijks Algemene Leden Vergaderingen. Elke deelnemer en/of lid van de coöperatie heeft stemrecht in de jaarvergadering, ongeacht het aantal zonnestroomdelen dat je hebt. Regelmatig wordt er een nieuwsbrief aan leden en deelnemers verstuurd. Het bestuur komst zo’n 8 tot 10 keer per jaar bij elkaar. Er is een kascommissie die de cijfers jaarlijks controleert.

Partners

In de regio werkt Spaarnezaam samen met de gemeente Haarlem, Kennemer Energie en Vereniging Energie Samen Noord Holland.
En we hebben regelmatig overleg met andere Haarlemse zonnestroomcoöperaties zoals:
Haarlem Noorderlicht
DERamplaan
Kennemer Kracht
Spaarnezaam is lid van Energie Samen, de landelijke vereniging voor energiecoöperaties, en partner van de EGIP Foundation voor het bosherstelproject in de Filipijnen.

Bestuursleden

Het bestuur van Spaarnezaam bestaat uit:
Benno Boeters (voorzitter & communicatie)
Kwee Tjoe Houw (penningmeester)
Liesbeth van der Maat (secretaris)
Gertjan Hulster (algemeen bestuurslid)
Harm Peters (ledenadministratie)

De website wordt beheerd door Pauline Poeze

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en zo mogelijk meepraten en meehelpen?