Home

Welkom op de site van Coöperatie Spaarnezaam! We zijn blij dat je ons hebt weten te vinden en dat je hoogstwaarschijnlijk interesse hebt in zonnestroom. Hier leggen wij uit wie we zijn, wat we doen en wat onze doelstellingen zijn.

 

Het Collectieve Zonnedak van Spaarnezaam op de Zijlpoort in Haarlem.

Spaarnezaam begon in april 2016 als energie-coöperatie en heeft sinds november 2016 de zonnestroominstallatie op het dak van het Zijlpoortgebouw in bedrijf. Op dat dak – van het gemeentekantoor aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem – liggen 261 zonnepanelen, geplaatst door Zon & Co. Per jaar produceren die rond de 63 MWh aan groene stroom. Die leveren we aan GreenChoice, de energiemaatschappij die Qurrent heeft overgenomen.


Spaarnezaam werkt volgens het postcoderoos-model, ofwel de ‘Regeling Verlaagd Tarief’. De deelnemers (36) die geïnvesteerd hebben in ‘zonnestroomdelen’ krijgen gedurende 15 jaar een korting op de door de overheid geheven energiebelasting. Dat biedt een redelijke zekerheid dat ieders investering in 7 á 8 jaar is terugverdiend, waarna nog zeker voor eenzelfde aantal jaren de korting blijft gelden.


Coöperatie Spaarnezaam streeft naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor de deelnemers. De bestuurders zijn vrijwilligers en de administratie en het beheer doen wij zelf. De gemiddelde opbrengst per zonnestroomdeel – deels korting e-belasting, deels door Qurrent/GreenChoice betaalde vergoeding voor geleverde stroom - in de afgelopen drie jaar was 38,50 euro.


Uit donaties van leden heeft Spaarnezaam in 2019 een bijdrage geleverd aan herbebossing en natuurherstel in de Filipijnen. Samen met EGIP Foundation en de bewoners op het zuidelijkste eiland zijn 450 jonge bomen aangeplant. Wij willen deze CO2-compensatie in de tropen verder uitbouwen. Zie ook de pagina over CO2-compensatie.

 

De afgelopen jaren heeft het bestuur pogingen gedaan meer collectieve zonnestroominstallaties te realiseren. In 2016 waren de optimistische verwachtingen dat het postcoderoos-model in gestaag tempo in Haarlem uitgerold kon worden. Al snel bleek echter dat de gemeente moeite heeft geschikte daken/locaties beschikbaar te stellen en dat eigenaren van bedrijfspanden toch te veel risico of te weinig profijt zien in een zonnepanelen-installatie die niet hun eigendom is maar wel op hun dak staat.


Naast deelnemers in ‘Zijlpoort’ hebben zich zo’n veertig leden bij Spaarnezaam aangemeld om bij een volgend project te gaan participeren. Zij staan dus al jaren op een wachtlijst, tot grote spijt van het bestuur.


De gemeente heeft torenhoge doelen geformuleerd voor de transitie naar duurzame energie. Zo zouden er in 2030 volgens de Routekaart Haarlem Klimaatneutraal in 2030 maar liefst 160 collectieve zonnedaken operationeel moeten zijn. Dat zijn er anno 2020 welgeteld 8, bij elkaar 3246 zonnepanelen.


Ook andere energie-coöperaties hebben grote moeite dakeigenaren (bedrijven, semi-overheid, scholen, sportverenigingen) over de streep te trekken.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en zo mogelijk meepraten en meehelpen, neem dan contact met ons op.

Het bestuur van Spaarnezaam bestaat momenteel uit de volgende personen:

o

Benno Boeters:

voorzitter & communicatie

o

Kwee Tjoe Houw:

penningmeester

o

Liesbeth van der Maat:

secretaris

o

Gertjan Hulster:

algemeen bestuurslid

o

Harm Peters:

ledenadministratie & website