Home

Welkom op de site van Coƶperatie Spaarnezaam! We zijn blij dat je ons hebt weten te vinden en dat je hoogstwaarschijnlijk interesse hebt in zonnestroom. Hier leggen wij uit wie we zijn, wat we doen en wat onze doelstellingen zijn.

 

Het Collectieve Zonnedak van Spaarnezaam op de Zijlpoort in Haarlem.

Het eerste dak van de coƶperatie is in werking! Op het dak van het stadskantoor van de gemeente Haarlem liggen 261 panelen. Hier ziet u de foto's van de feestlijke opening.

 

Spaarnezaam is een bewonersinitiatief met als doel de energiebehoefte van bewoners van het centrum en omgeving te verduurzamen. Ons streven is het realiseren van voldoende collectieve zonnedaken om in deze energiebehoefte te voorzien. Wil je ook zonnedelen op een collectief zonnedak aanschaffen, op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en zo mogelijk meepraten en meehelpen bij het op poten zetten van dit initiatief, neem dan contact met ons op.

Het bestuur van Spaarnezaam bestaat momenteel uit de volgende personen:

o

Benno Boeters:

voorzitter & communicatie

o

Kwee Tjoe Houw:

penningmeester

o

Liesbeth van der Maat:

secretaris

o

Gertjan Hulster:

algemeen bestuurslid

o

Harm Peters:

ledenadministratie & website