Postcoderoos

Een Postcoderoos is het gebied rondom de postcode van het gezamenlijke dak met zonnepanelen. De aangrenzende postcodes van dit dak, behoren tot de Postcoderoos. Per 1 april 2021 is de postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief, gewijzigd in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Voor projecten na 2021, dus de Rudolf Steiner- en latere projecten, is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking van kracht.
Deze subsidieregeling is een garantie voor een minimumprijs voor de geleverde stroom gedurende 15 jaar. Wanneer de marktprijs ónder de minimumprijs komt, vult de overheid aan. Onder de huidige marktomstandigheden ligt de prijs boven dat bedrag, zodat de overheid geen subsidie uitkeert. Ook na de subsidie-periode van 15 jaar produceren de panelen groene stroom en ontvang je een vergoeding hiervoor.

Regeling Verlaagd Tarief

Alleen voor deelnemers van het zonnestroomdak op Zijlpoort geldt de Regeling Verlaagd Tarief nog steeds. Als Zijlpoort-deelnemer krijg je met de oude postcoderegeling tot 2031 een korting van 100% op de energiebelasting via je energieleverancier. Ook na die subsidie-periode van 15 jaar produceren de panelen groene stroom en ontvang je hier een vergoeding voor.
Als Greenchoice je energieleverancier is, verloopt de teruggave via de collectieve opgave door Spaarnezaam.
Ben je als Zijlpoort-deelnemer geen klant van Greenchoice, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van die jaarlijkse teruggave van energiebelasting. Je vraagt dan aan Spaarnezaam om voor jou enkele documenten op te stellen en door te geven: een bevestiging van je lidmaatschap van de coöperatie (en deelnemer van het project Zijlpoort), het aantal kWh dat in het kalenderjaar door jou is geproduceerd (dus vanaf het moment dat de aansluiting op jouw naam staat) en een kopie van de beschikking van de Belastingdienst voor het project Zijlpoort. Je moet in dat geval zelf zorgen voor het doorsturen van die documenten.