Project Rudolf Steiner

Wachtlijst open voor nieuw project

Coöperatie Spaarnezaam gaat op de Rudolf Steinerschool (Duitslandlaan, Schalkwijk) en op het naastgelegen Rudolf Steiner College (Belgiëlaan) zonnestroominstallaties plaatsen. Een nieuwe mogelijkheid om deel te nemen in de gemeenschappelijke opwekking van groene stroom. De investering verdient zich in 8,5 jaar terug. Daarna loopt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking nog 6,5 jaar door en levert de deelnemers winst op. En de winst is natuurlijk dat we minder gas of kolen verbranden, minder CO2 uitstoten en klimaatverandering tegengaan. (De subsidieregeling is de opvolger van de oude postcoderoosregeling.)

We kunnen in totaal 410 panelen plaatsen. De kosten, inclusief die voor bijbehorende apparatuur, de leidingen en de aansluitingen, financieren we met de uitgifte van 600 zonnestroom(aan)delen. Eén zonnestroomdeel produceert per jaar gemiddeld 225 kWh (kilowattuur) aan CO2 -vrije elektriciteit. De prijs van één zonnestroomdeel is 240 euro.

Als de installaties draaien, leveren we de groene stroom terug aan het net en ontvangen daarvoor een vast bedrag per kilowattuur. De subsidieregeling houdt in dat we - ongeacht de wisselende stroomprijzen – van de overheid een gegarandeerde vergoeding voor de elektrische energie ontvangen. Elk jaar krijgen de houders van zonnestroomdelen hun aandeel uit die opbrengst. De regeling geldt voor 15 jaar maar ook daarna produceren de panelen zonnestroom.

We hopen dat in oktober, wanneer de nieuwbouw/verbouw wordt opgeleverd, ook de zonnepanelen geplaatst zijn en dat de installaties kunnen draaien. Maar voor we zover zijn hebben we voldoende deelnemers nodig en moet de subsidieaanvraag zijn goedgekeurd. Dus er is werk aan de winkel voor de organisatoren van Spaarnezaam (die dat overigens onbezoldigd doen).

We zijn wel gebonden aan de opvolger van de PostcoderoosRegeling, de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking); dat wil zeggen dat net als in de oude regeling deelnemers woonachtig moeten zijn in de postcodegebieden:
2011, 2012, 2014, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2101, 2102, 2106 en 2142.

Het maximum aan zonnestroomdelen is 15 per deelnemer (waarbij we ook meetellen wat deelnemers mogelijk al aan zonnestroomdelen hebben in het Zijlpoort-project). En het bestuur zal zonnestroomdelen toewijzen naar verhouding tot ieders jaarlijkse stroomverbruik; met als max 80 % daarvan. (rekenvoorbeeld hieronder *)

We streven naar zo veel mogelijk deelnemers en deelname begint al met één zonnestroomdeel à 240 euro.

Huidige leden van Spaarnezaam die nog geen zonnestroomdelen hebben, staan als eerste op de nominatie bij toewijzing.

Omdat een paar postcodegebieden in Heemstede liggen houden wij contact met Zon op Heemstede, onze burgerinitiatief-collega’s die daar al zeven projecten hebben gerealiseerd.

Heeft u belangstelling en/of wilt u zich inschrijven als nieuw lid van Coöperatie Spaarnezaam, klik dan hier. Of u kunt, ook voor vragen of meer informatie, een e-mail sturen naar rudolfsteiner@spaarnezaam.nl.