Nieuwsbrief december 2019

Beste leden en sympathisanten van Spaarnezaam,


Het jaar zit er bijna op. 2019 was een minder succesvol jaar, maar we hebben goede hoop
dat het volgende jaar positiever uitpakt.
Voor de deelnemers aan het Zijlpoort-dak: we moeten concluderen dat van de drie volle jaren dat de installatie draait, 2019 het minst heeft opgebracht in zonnestroom. In 2017 lag de productie op 64 MWh, in 2018 op 67 en in 2019 op 56 MWh (megawattuur). De
tegenvaller heeft te maken met de vijf weken durende uitval van de helft van de panelen, door de kapotte omvormer als gevolg van – vermoedelijk – een blikseminslag. En dat precies in de topmaand juni. Maar 2018 was qua zonne-uren een topjaar, dus een kleine teruggang zat er in. Per zonnestroomdeel scheelt die tijdelijke uitval zo’n 3,50 euro aan stroomopbrengst/gederfde korting energiebelasting.

In dit jaar was ook de overgang van Qurrent naar GreenChoice. Wij – bestuur – denken dat dat goed is verlopen; wij hebben vrijwel geen klachten ontvangen van leden die hierdoor problemen ondervonden. Er waren wel vragen over de andere manier van verrekenen van de energiebelasting, maar die zijn opgelost. Wij leveren dus nu onze zonnestroom aan GC en bijna al onze deelnemers/leden zijn weer klant van GC, ook voor gas.
Zoals eerder gemeld compenseert GC voor het geleverde aardgas en de onvermijdelijke CO2-uitstoot door in tropische gebieden bomen aan te planten en bossen in stand te houden. Wij doen daar als energiecoöperatie een schepje bovenop door een financiële bijdrage te leveren aan het bosaanplantproject in de Filipijnen, waar Wiebe van Rij (nu ex-bestuurslid) al jaren actief voor is. Die financiering komt geheel uit extra bijdragen die leden vrijwillig bijeen hebben gebracht, iets meer dan 1000 euro. (En dus niet uit de middelen van de coöperatie).
Wel willen we in 2020 een deel van de fee die wij als coöp van GC ontvangen bestemmen voor bomenaanplant/bosherstel in de Filipijnen. Het idee is om per lid, per jaar één nieuw boompje te planten (4 euro per boom). Dus als jullie mensen kunnen aansporen om zich via onze website bij GreenChoice als nieuwe klant aan te melden, dan draagt dat bij aan de coöp-kas en aan CO2-compensatie in de Filipijnen. (zie ook hieronder)
Wij hebben de afgelopen jaren regelmatig aangeklopt bij de gemeente Haarlem om ons te helpen nieuwe zonnestroom-projecten te realiseren. Dat heeft tot op heden geen resultaten opgeleverd. Wel positief is dat we komende maand (januari) met wethouder Robbert
Berkhout (GroenLinks, portefeuille duurzaamheid) gaan praten, waarbij we twee concrete opties willen uitwerken. Een daarvan is ons voorstel van al meer dan een jaar geleden om twee daken van welzijnskoepel Dock (gebouwen zijn gemeente-eigendom) te benutten voor
collectieve zonnepanelen volgens het postcoderoosmodel.


Liesbeth van der Maat was begin december, met Wiebe en Bea, in de Filipijnen en bezocht het project voor bosherstel en eco-toerisme. Een korte impressie.
“Ik was op projectbezoek bij de Obu Manuvu, de mensen op wiens voorouderlijke grond onze bomen zijn en worden geplant. Om ons aan de geesten voor te stellen moesten we eerst langs de Datu, het hoofd van de gemeenschap. Bij het ritueel om ons toegang te verlenen, serveerde hij ook lekkere cassave met kokos in bananenblad en rijstcakejes. Toen pas mochten we de 1083 traptreden en de helling op naar de hoger gelegen velden. Deze trap verbindt het dorp met de velden zodat de boeren sneller met hun producten naar de markt kunnen. Naast de eco-toerisme huisjes boven staat een grote ‘hand’ van bamboe, een zitbank met een waanzinnig uitzicht waarin je ook overal bomen ziet; pomolo of jackfruit,
bananen, kokos en durian. Het is één grote fruitwinkel! Langs de trap en op de hellingen zagen we overal nieuw aangeplante bomen, ook naast de
vele vis- en eendenvijvers die de boeren van vlees en vis voorzien. De boeren hebben zelfs naambordjes voor een paar van ons gemaakt.