Nieuwsbrief maart 2020

Beste leden en deelnemers van Spaarnezaam,


De geplande jaarvergadering van onze coöperatie, op 31 maart in het Speeltuin-verenigingsgebouw, stellen we uit tot na de zomer. Jullie begrijpen de omstandigheden. Maar we sturen hierbij wel de cijfers over het afgelopen jaar, de prognoses voor dit jaar en de berekening van de financiële opbrengst per zonnestroomdeel. Penningmeester Tjoe Houw heeft dat wederom goed en overzichtelijk op een rij gezet. De kascommissie heeft de
cijfers gezien en goedgekeurd. Met dank aan Gerda Broekhof, Rob Hulsman en Sjoerd Zelenberg.
Wij doen er als bestuur alles aan om onnodige kosten voor de deelnemers en leden te vermijden. Dat doen we vrijwillig en met minimale betaalde hulp van derden, waardoor wij buiten het entreebedrag geen jaarlijkse contributie hoeven te heffen en de opbrengst van de
zonnestroomdelen kunnen maximaliseren. GreenChoice heeft – als het goed is – alle deelnemers een creditnota gestuurd voor de
korting energiebelasting.
Voor de leden van Spaarnezaam die wachten op deelname in een nieuw zonnestroomdak hebben nog geen positief bericht. Zoals in december aangekondigd hadden we begin dit jaar een gesprek met wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks). Met hem hebben we nog eens
opties besproken, met name de twee daken van DOCK – de welzijnskoepel (maar gemeente- eigendom). Twee daken die wij al in 2018 hadden aangedragen. De wethouder gaf aan dat voor één dak/gebouw de gemeente ervoor kiest zélf zonnepanelen daarop te gaan plaatsen
(voor ‘eigen gebruik’), zodat het gebouw genoeg ‘energieprestatie-punten’ verdient voor een beter e-label. Dit is goedkoper dan het gebouw zelf te isoleren en aan te passen.
De andere mogelijkheid die wij hadden aangedragen is het DOCK-wijkcentrumgebouw De Ringvaart aan de Floris van Adrichemlaan. In een brief van november schreef de gemeente dat wij ‘uiterlijk in januari’ uitsluitsel zouden krijgen of dat dak aan ons beschikbaar kon worden gesteld. In het gesprek in januari klonk het ‘in principe ja, maar…’ Wij wachten nu op de uitkomst van nader onderzoek en overleg door ambtenaren.
We hebben in de afgelopen maanden met meerdere partijen en VvE’s gesprekken gehad over potentiële daken. Die hebben nog niet tot concrete vorderingen geleid. Heel spijtig en frustrerend dat al onze pogingen tot op heden niet succesvol zijn.2020-3
Bij de financiële cijfers staat ook een blokje over ons bomenaanplant-project in de Filipijnen (EGIPF). Met het gedoneerde geld hebben de mensen aldaar inmiddels bijna vierhonderd nieuwe boompjes opgekweekt en aangeplant, en worden ze verder verzorgd en bewaakt.
Wiebe van Rij had een presentatie gemaakt over het project, bedoeld om tijdens de jaarvergadering te laten zien. Die sturen we nu in een aparte mail als pdf.
Als mensen via de link op onze website overstappen naar GreenChoice, krijgen we als coöperatie een fee, een vergoeding. Daarmee betalen wij weer per jaar en per lid een nieuw boompje in het Filipijnse herbebossingsproject. Dus als jullie mensen kennen die willen overstappen naar GreenChoice, vraag ze dan dat te doen via onze site, dat draagt bij aan onze CO2-compensatie.
https://www.greenchoice.nl/spaarnezaam/
Vragen over de financiën, de voortdurende daken-zoektocht of de bomenaanplant in de Filipijnen zijn welkom via de mail info@spaarnezaam.nl

Vriendelijke groet, het Spaarnezaambestuur,

Liesbeth van der Maat, Harm Peters, Kwee Tjoe Houw, Gertjan Hulster, Benno Boeter