Nieuwsbrief maart 2020

Beste leden en deelnemers van Spaarnezaam, De geplande jaarvergadering van onze coöperatie, op 31 maart in het Speeltuin-verenigingsgebouw, stellen we uit tot na de zomer. Jullie begrijpen de omstandigheden. Maar we sturen hierbij wel de cijfers over het afgelopen jaar, de prognoses voor dit jaar en de berekening van de financiële opbrengst per zonnestroomdeel. Penningmeester … Read more

Nieuwsbrief december 2019

Beste leden en sympathisanten van Spaarnezaam, Het jaar zit er bijna op. 2019 was een minder succesvol jaar, maar we hebben goede hoopdat het volgende jaar positiever uitpakt.Voor de deelnemers aan het Zijlpoort-dak: we moeten concluderen dat van de drie volle jaren dat de installatie draait, 2019 het minst heeft opgebracht in zonnestroom. In 2017 … Read more

Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden en vrienden van Spaarnezaam, Coöperatie Spaarnezaam wekt zonne-energie op en daarmee dragen wij bij aan een beter klimaat.We stoten minder CO2 uit en er is minder luchtvervuiling. Wel gebruiken we nog vaak aardgas om ons huis te verwarmen en om te koken. Verwarmen en koken op aardgas zijn overigens niet de enige oorzaken … Read more

Nieuwsbrief januari 2019

Beste leden van Spaarnezaam, We hebben op dinsdag 5 maart a.s. om 19.30 u onze nieuwe jaarvergadering gepland in het speeltuingebouw De Glasblazers aan de Scheepmakersdijk 10 en dan informeren we jullie graag over de financiën (balans, jaarrekening 2018, etc), over de activiteiten van het bestuur (en de vraag: zijn er nieuwe kandidaten voor het … Read more

Nieuwsbrief oktober 2018

Beste leden van Spaarnezaam, Zoals gemeld in een vorig bericht (augustus) verandert er het een en ander bij Qurrent. De AFM heeft geen bezwaar gemaakt tegen de overname van Qurrent door GreenChoice. Ook GreenChoice (waarin Eneco met 30% deelneemt en de overige 70% gehouden wordt door Energie Concurrent B.V.) is een leverancier van groen energie.Qurrent … Read more

Nieuwsbrief augustus 2018

Beste medeleden van Spaarnezaam, De vakantieperiode is voorbij, het dagelijks leven komt weer op gang en het is weer tijd om jullie bij te praten over ontwikkelingen.Voor ons – bestuur – was het ook een grote verrassing dat Qurrent op 15 augustus liet weten op te gaan in Greenchoice. In het bericht, dat jullie als … Read more

Nieuwsbrief juli 2018

Beste leden van Spaarnezaam, Zo vlak voor de zomervakantieperiode is het weer tijd om jullie bij te praten over wat het bestuur van Spzm de laatste maanden gedaan heeft. Zo hebben we – toen vier partijen in de nieuwe gemeenteraad eindelijk een coalitieakkoord hadden bereikt – een brief aan de raad en de fracties gestuurd. … Read more

Nieuwsbrief december 2017

Beste leden van Spaarnezaam, Dit jaar zit er bijna op, we maken de balans op. We beginnen in mineur want het is ons niet gelukt een nieuw zonnepanelendak op het NZH Vervoer Museum van de grond te krijgen. Afgelopen zomer leken nog alle seinen op groen te staan en de mensen van NZH-VM waren ook … Read more

Nieuwsbrief juli 2017

Beste medeleden/deelnemers van Spaarnezaam, We geven graag een zomerse update over hoe het staat met de panelen op Zijlpoort, een paar tips over andere mogelijkheden de uitstoot van CO2 te verminderen en een optie voor een volgend zonnedak.Voor wie de Solaredge-website en het Zijlpoort-‘dashboard’ volgt is het geen nieuws maar de panelen doen het prima. … Read more

Nieuwsbrief januari 2017

Beste leden/deelnemers van Spaarnezaam, Een nieuw jaar is begonnen, de zon schijnt elke dag ietsjes langer, de Zijlpoort-panelen produceren stroom, maar hoe nu verder?Na het succes van het project Zijlpoort, volgde een domper omdat we niet direct verder kunnen gaan met het dak van de Bibliotheek. Dit najaar kregen we berichten van de gemeente die … Read more