Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden en vrienden van Spaarnezaam,

Coöperatie Spaarnezaam wekt zonne-energie op en daarmee dragen wij bij aan een beter klimaat.
We stoten minder CO2 uit en er is minder luchtvervuiling. Wel gebruiken we nog vaak aardgas om ons huis te verwarmen en om te koken. Verwarmen en koken op aardgas zijn overigens niet de enige oorzaken van onze CO2 uitstoot. De manier waarop we ons vervoeren en ons
consumptiepatroon, voeding en kleding etc., zijn tevens verantwoordelijk voor de grootte van onze CO2 ‘voetprint’. Volgens Qurrent, ons huidig energiebedrijf, stoot een gemiddeld huishouden in Nederland direct en indirect meer dan 20 ton CO2 per jaar uit.

Wat kunnen we nog meer doen
Om de opwarming van de aarde t.g.v. onze CO2 uitstoot verder te reduceren kunnen we behalve het opwekken van duurzame energie ook bomen planten. Het is bekend dat bomen op een efficiënte manier CO2 uit de lucht halen. Alle bomen doen dat maar tropische/regenwoudbomen
halen relatief meer uit de lucht dan bomen in bijv. Nederland. Een volwassen boom in de tropen haalt per jaar minimaal 25 kg CO2 uit de lucht. M.a.w. de 20 ton CO2/jaar kan worden gecompenseerd door pakweg 800 bomen te planten op voorwaarde dat deze blijven groeien en
oud worden. Een tropische boom kan zeker 50 jaar oud worden en 800 bomen kunnen daarom dus gedurende 50 jaar de jaarlijkse CO2 uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden compenseren. Achthonderd bomen is een hoop inderdaad maar elke boom telt…

Spaarnezaam en bomen planten op de Filipijnen
Als coöperatie Spaarnezaam kunnen wij zelf actie ondernemen om bomen te planten. Eigenlijk doen we dat al op kleine schaal middels een samenwerkingsverband met een Filipijnse organisatie de EGIP Foundation (EGIPF). Zie http://egipfoundation.org. We ondersteunen daarbij 1 van de 15 inheemse gemeenschappen van het Obu-Manuvu volk bij het beschermen van hun bossen en het planten van bomen. Dat gebeurt nu nog maar in een klein gedeelte van het 35,000 hectare groot voorouderlijk domein. De bevolking wil uiteindelijk meer dan 10,000 hectares in hun domein
herbebossen. Het gaat om gebieden van voormalig regenwoud maar bestaan nu uit grasland en struikgewas; het resultaat van radicale houtkap/kaalslag door houtkapbedrijven in de jaren 60-70 van de vorige eeuw. De gemeenschap die EGIPF ondersteunt heeft zelf 37 inheemse boswachters aangesteld die ondertussen door de lokale overheid zijn geaccrediteerd en belast zijn met de bescherming van resterend bos. Met steun van EFGIPF hebben de boswachters ook een eigen coöperatie opgezet, de Koontayan ‘To Obu-Manuvu in Carmen Inc. met als doel het herbebossen
van de voormalige bosgronden in het voorouderlijk domein.


Voorstel tot uitbreiding van het lopende programma
In het kader van het verder terugdringen van onze CO2 uitstoot, zou het o.i. een goede zaak zijn om het lopende programma op de Filipijnen uit te breiden. Dit kan op 2 manieren. We kunnen in samenwerking met ons nieuwe energiebedrijf Greenchoice, dat eveneens middels het planten van
bomen de CO2 uitstoot van haar klanten wil compenseren. We hebben Greenchoice al gevraagd of ze willen meedoen met het lopende programma op de Filipijnen. We kunnen echter ook ons eigen project uitvoeren en met eigen middelen direct steun verlenen aan dit programma. Gezien de
potentie van het gebied voor herbebossing is er ongetwijfeld ruimte voor beide initiatieven.
Kosten van een eigen CO2 compensatie projectEGIPF en de Obu-Manuvu Coöperatie hanteren bij hun herbebossingsprogramma het principe van “betaling voor verleende milieudiensten”. Voor het planten van een boom krijgt de gemeenschap 120 Peso (ca. 2 euro) en voor het onderhoud gedurende 3 jaren 20 Peso per boom per jaar (ca. 1/3 euro/jaar). De bomen worden op 4 meter afstand geplant. Per hectare kunnen er zo 625 bomen worden geplant. Vanaf het 4e jaar nemen de door de overheid geaccrediteerde boswachters volgens hun mandaat de bescherming van de geplante bomen over. Deskundig personeel van EGIPF zorgt ervoor dat de activiteiten volgens plan verlopen, geeft bosbouw-technische begeleiding aan de bevolking en rapporteert de voortgang. Hiervoor wordt ca 45 Peso (0.75 euro) per geplante en overlevende boom gerekend. Totaal gaat het dan om een bedrag van 3.75 euro per geplante/overlevende boom gespreid over een periode van 4 jaar. Tot op heden zijn er op deze wijze een paar duizend bomen (bos- maar ook fruitbomen) geplant. De bewoners bepalen welke passende boomsoorten er worden geplant en maken een verdeling van zo’n 25 / 75 met fruitbomen en bosbomen om ook in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien.
De bedoeling is dat stap voor stap alle voormalige bosgronden weer geheel bebost worden.

Mogelijke financiering

We hebben als Coöperatie tenminste 2 mogelijkheden om een herbebossing project te financieren.
Onze leden en hun eventuele vrienden/relaties kunnen een aantal bomen adopteren en financieren. We hebben ook een optie om een deel van de Spaarnezaam inkomsten hiervoor aan te wenden. Spaarnezaam ontvangt jaarlijks een bepaald bedrag voor iedere deelnemer die lid is van
GreenChoice . Ook krijgen we een vast bedrag van GreenChoice voor elke nieuwe klant die zich via ons aanmeldt. Een deel van deze inkomsten zouden we ook kunnen gebruiken om het planten van bomen op de Filippijnen te financieren.

Graag ontvangen we uw feedback, aanbevelingen en interesse wat betreft ons voorstel

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Coöperatie Spaarnezaam