Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Coöperatie Spaarnezaam U.A. Helaas is het bestuur het afgelopen jaar, ondanks alle activiteiten die wij ontplooid hebben, wederom niet gelukt om een tweede zonnestroominstallatie te realiseren.Zoals wij reeds als conclusie in ons vorig jaarverslag aangaven naar aanleiding van het debacle van het NZH Vervoer Museum, zal de Gemeente – wil zij haar ambitie … Read more

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Coöperatie Spaarnezaam U.A.p/a Korte Begijnestraat 17 / 2011 HC Haarlem / info@spaarnezaam.nl Het bestuur heeft in het afgelopen jaar haar focus gelegd op de volgende twee onderwerpen:• Realisatie van een tweede zonnestroominstallatie• Monitoren en evalueren van de zonnestroominstallatie op de Zijlpoort. Na het bericht eind 2016 dat vooralsnog geen zonnestroominstallatie op het dak … Read more