Nieuwsbrief december 2017

Beste leden van Spaarnezaam,


Dit jaar zit er bijna op, we maken de balans op. We beginnen in mineur want het is ons niet gelukt een nieuw zonnepanelendak op het NZH Vervoer Museum van de grond te krijgen. Afgelopen zomer leken nog alle seinen op groen te staan en de mensen van NZH-VM waren ook positief. Maar we
hadden niet gerekend op de koudwatervrees van Connexxion, de feitelijke eigenaar van het gebouw.
Het draaide allemaal om één bepaling in de dakovereenkomst waarin een voorziening is geformuleerd voor het geval de zonnepanelen voortijdig van het dak gehaald zouden moeten worden. Die kans is heel klein; zelfs bij verkoop van het gebouw blijft immers het recht van opstal
van kracht. Het is een ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk komt het erop neer dat Connexxion dit risico niet aan wil. Dit bleek een breekpunt. Er wordt nog een uiterste poging gedaan dit project te redden, maar we zijn daar niet optimistisch over.
Dit is natuurlijk heel teleurstellend voor de (nieuwe) leden die zich als deelnemer voor dit nieuwe zonnedak hebben aangemeld. We doen ons best om een ander dak te vinden, in samenwerking met Kennemer Energie. In de Waarderpolder zijn genoeg grote daken, maar het kost tijd om
gebouweigenaren te overtuigen. Daar wordt dus aan gewerkt.
Tijdens de jaarvergadering – we mikken op een avond in februari – komen we hier zeker op terug.


Het goede nieuws van 2017 is dat de installatie op het Zijlpoortgebouw dit jaar íéts boven de verwachting stroom geleverd heeft. De 271 panelen leverden 63.074 kilowattuur op (van 9 nov 2016 tot 1 nov 2017). Dat is per zonnestroomdeel 232,75 kWh. Per zonnestroomdeel hebben Zijlpoort-
deelnemers (als u vanaf begin bent ingestapt en direct klant van Qurrent was), 36,50 euro verdiend (het grootste deel is de korting op de energiebelasting, 28,53 euro via de lagere rekening van Qurrent). Van Qurrent heeft de coöperatie Spzm een bedrag van € 2605 ontvangen voor de
stroomlevering en daarom maken wij na aftrek van de kosten 5,55 euro per stroomdeel naar de deelnemers over als aflossing op de lening. Plus nog eens 20 euro per zonnestroomdeel als eenmalige extra aflossing uit de reserves die we voor Zijlpoort aanhielden en waarvan thans blijkt dat
we die niet in die omvang nodig zullen hebben. Kortom de panelen leveren naar verwachting, we verdienen terug zoals vooraf berekend en we
bespaarden met onze groene stroom flink op CO2-uitstoot : 25.300 kg

Penningmeester Tjoe Houw heeft alle jaarcijfers verzameld en we leggen die nu voor aan de kascommissie ter controle. Begin 2018 hopen wij op een akkoordverklaring. En dan willen we in februari u graag uitnodigen voor de jaarvergadering, waar alle ruimte is voor toelichting op de cijfers.
En hopelijk kunnen we dan iets meer melden over een tweede zonnedak. De uitnodiging volgt later.


Het bestuur van Spaarnezaam wenst u fijne feestdagen,
Liesbeth van der Maat, Bea Cordes, Gertjan Hulster, Kwee Tjoe Houw, Wiebe van Rij en Benno Boeters