Wind waait vaker

Met het realiseren van collectieve zonnedaken in Haarlem en omgeving hebben we de afgelopen jaren goede ervaring opgedaan. Maar die andere optie voor groene stroom – wind – daar doen we niks aan. Dat is eigenlijk merkwaardig. Al jaren staan er aan de rand van de toegedekte afvalheuvel bij Schoteroog vier oude windmolens. Stil. Een … Read more

Nieuwe PCR is doodklap

Subsidies werken prima, vooral als je die ruimhartig uitdeelt. Zoals voor het bijstoken van houtsnippers in (kolen-)centrales, om de CO2-uitstoot te verminderen en de levensduur van die centrales te verlengen. Kost miljarden maar het werkt wèl. De kopers van elektrische auto’s subsidiëren, blijkt ook goed aan te slaan. Kijk maar naar al die Tesla’s op … Read more

RES en regisseur

Het schiet misschien niet zo op met de Energietransitie, maar er wordt wél druk over vergaderd! Zo zijn veel lokale en provinciale ambtenaren nu aan het steggelen over de Regionale Energie Strategie; in ons geval die voor Noord Holland Zuid. Heel Nederland is opgedeeld en in elke regio (in totaal 30) zoemt het praatcircuit over … Read more

Duurzame doelen en de harde getallen

Haarlem heeft torenhoge ambities in duurzaamheid. Bijvoorbeeld: over tien jaar zouden de stadsdaken bedekt moeten zijn met 600.000 zonnepanelen. (‘Dat is althans de inzet van het college van b & w’, aldus Haarlems Dagblad,14 februari). Waaronder 160 collectieve zonnedaken (volgens de ‘Routekaart naar klimaatneutraal in 2030 en aardgasvrij in 2040). Dat zijn er 152 meer … Read more

Nieuwsbrief maart 2020

Beste leden en deelnemers van Spaarnezaam, De geplande jaarvergadering van onze coöperatie, op 31 maart in het Speeltuin-verenigingsgebouw, stellen we uit tot na de zomer. Jullie begrijpen de omstandigheden. Maar we sturen hierbij wel de cijfers over het afgelopen jaar, de prognoses voor dit jaar en de berekening van de financiële opbrengst per zonnestroomdeel. Penningmeester … Read more

Nieuwsbrief december 2019

Beste leden en sympathisanten van Spaarnezaam, Het jaar zit er bijna op. 2019 was een minder succesvol jaar, maar we hebben goede hoopdat het volgende jaar positiever uitpakt.Voor de deelnemers aan het Zijlpoort-dak: we moeten concluderen dat van de drie volle jaren dat de installatie draait, 2019 het minst heeft opgebracht in zonnestroom. In 2017 … Read more

Haarlemmers helpen bij herstel tropisch bos

Spaarnezaam heeft een bijzondere nevenactiviteit: extra CO2-uitstootcompensatie door bij te dragen aan bosaanplant en bosherstel in de Filipijnen. Hoe komen Haarlemmers zo betrokken bij een project aan de andere kant van de wereld? Het antwoord is vrij simpel: omdat Wiebe van Rij, een van de oprichters van Spaarnezaam, al jaren daarvoor zich als ontwikkelingswerker inzette … Read more

Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden en vrienden van Spaarnezaam, Coöperatie Spaarnezaam wekt zonne-energie op en daarmee dragen wij bij aan een beter klimaat.We stoten minder CO2 uit en er is minder luchtvervuiling. Wel gebruiken we nog vaak aardgas om ons huis te verwarmen en om te koken. Verwarmen en koken op aardgas zijn overigens niet de enige oorzaken … Read more

Nieuwsbrief januari 2019

Beste leden van Spaarnezaam, We hebben op dinsdag 5 maart a.s. om 19.30 u onze nieuwe jaarvergadering gepland in het speeltuingebouw De Glasblazers aan de Scheepmakersdijk 10 en dan informeren we jullie graag over de financiën (balans, jaarrekening 2018, etc), over de activiteiten van het bestuur (en de vraag: zijn er nieuwe kandidaten voor het … Read more