Nieuwsbrief januari 2019

Beste leden van Spaarnezaam,


We hebben op dinsdag 5 maart a.s. om 19.30 u onze nieuwe jaarvergadering gepland in het speeltuingebouw De Glasblazers aan de Scheepmakersdijk 10 en dan informeren we jullie graag over de financiën (balans, jaarrekening 2018, etc), over de activiteiten van het bestuur (en de vraag: zijn er nieuwe kandidaten voor het bestuur?) en over de overname van Qurrent door Greenchoice. De definitieve agenda met bijbehorende stukken en de notulen van de vorige ledenvergadering sturen we later toe.
Over Qurrent en Greenchoice: die overname heeft voor de klanten geen directe gevolgen; er verandert niet zoveel, maar Greenchoice is natuurlijk wel een ander bedrijf. Hieronder meer details en getallen; het is een complex verhaal. Niet al onze leden hebben Qurrent als energieleverancier, maar wel alle deelnemers in het Zijlpoort-dak. Voor laatstgenoemde is dus deze uitleg meer van belang. We komen er op de jaarvergadering op terug en hopelijk kunnen we dan alle eventuele verdere vragen beantwoorden.
Op 18 januari was er een bijeenkomst in Rotterdam waarbij Greenchoice en Qurrent hun klanten informeerden. Wij zijn als Spaarnezaam leverancier (wij leveren de zonnestroom van de Zijlpoort-installatie aan Qurrent) en elke deelnemer in het Zijlpoort-dak is weer klant/afnemer van Qurrent.
Greenchoice zegt met zo’n 80 energiecoöperaties samen te werken (vaak in het postcoderoos-model, zoals wij dat ook hebben). Qurrent werkt met rond de 20 coöps. In de ranglijst van duurzaamste energie-opwekkers stond Qurrent jarenlang bovenaan (een 10 voor duurzaam). Greenchoice krijgt een 7,9. Volgens directeur Evert den Boer van Green Choice komt dat omdat zijn bedrijf ook uit biomassa opgewekte elektriciteit levert. Biomassa is omstreden omdat ook houtpellets uit Canada daaronder vallen. Echter, volgens de mensen van Greenchoice draaien de energiecentrales waar zij
stroom van afnemen uitsluitend op lokaal restafval (resthout) en op biogas uit vergisting van mest bij boerderijen. Zij vinden dat wel 100 procent duurzaam (zodat ze dus geen 7,9 maar een 10 als rapportcijfer zouden verdienen). Greenchoice heeft eigen windmolens in Nederland (op land) die het grootste deel van de elektriciteit leveren. Maar we verbruiken als energieconsument ook gas (althans, de meesten van ons).
Gemiddeld verbruikt een huishouden 4 tot 5 keer meer kilowatturen aan gas voor verwarming, dan aan stroom. Zo’n 80 procent van het gas gaat naar het verwarmen van het huis in de wintermaanden.
(Milieu Centraal stelt het gemiddelde energieverbruik van het gemiddelde huishouden in Nederland op 1470 m3 (‘kuub’) gas en 3000 kilowattuur (kWh) aan elektriciteit. Gas kost dan per jaar 1150 euro, en elektriciteit 690 euro (plus 260 euro vaste kosten). In totaal 2100 euro, ofwel ‘het gemiddelde Nederlandse huishouden’ (2,2 personen) betaalt 175 euro per maand voor gas en licht.) Net als bij Qurrent compenseert Greenchoice voor het aardgas dat zij leveren door bomen aan te planten in Nederland en elders. Dus de CO2-uitstoot van het gas dat wij verbruiken zou weer ‘vastgelegd’ worden in nieuwe bomen.
Qurrent was eigendom van stichting Doen, die weer wordt betaald door drie loterijen.
Qurrents leveringsbedrijf was ‘zeer verliesgevend’. Greenchoice maakt winst (zo’n 16 miljoen euro in 2017 op een omzet van 360 miljoen euro. Die winst gaat voor 35 % naar de aandeelhouders, 65 % zou geherinvesteerd worden). Greenchoice is voor 70 % in handen van Energie Concurrent en van investeringsfonds Meewind. De overige 30 % is van Eneco; dat is ook een energiebedrijf. Volgens directeur Evert den Boer heeft concurrent Eneco ‘geen invloed’ op Greenchoice ‘omdat er een raad van commissarissen tussen zit’.
Om het nóg wat ingewikkelder te maken: Eneco staat in de verkoop; de 53 gemeenten die de aandelen in handen hadden/hebben willen al een tijdje daar vanaf. Begin januari berichtten de kranten dat Shell en pensioenuitvoerder PGGM Eneco willen kopen (Shell en PGGM bouwen samen 2 windmolenparken voor de kust van Walcheren).
Maar terug naar Haarlem. Voor onze energiecoöperatie is de vraag aan de orde: gaan we mee naar Greenchoice?
Positief aan Green Choice is dat het een groot en groen energiebedrijf is, dat ervaring heeft in samenwerking met energiecoöps. De samengevoegde bedrijven hebben inderdaad meer kritische massa om aan verdere duurzame energieprojecten te werken.
Wij wachten nog op bericht van Greenchoice over nieuwe contracten, zowel voor de Spaarnezaam-leden als klant, als Spaarnezaam als coöp/leverancier.
Ondertussen blijven wij (bestuur) zoeken naar andere daken die voor een collectieve zonnepaneleninstallatie geschikt zijn. Wij hopen binnenkort met de nieuwe Haarlemse wethouder met duurzaamheid in zijn portefeuille, Robert Berkhout, een gesprek te hebben.

Graag tot di. 5 maart!
Met opgewekte groet, Team Spaarnezaam


Greenchoice en Qurrent hebben een lijst met veelgestelde vragen – en antwoorden – op hun site geplaatst : https://www.qurrent.nl/greenchoice#FAQ