Nieuwsbrief juli 2018

Beste leden van Spaarnezaam,


Zo vlak voor de zomervakantieperiode is het weer tijd om jullie bij te praten over wat het bestuur van Spzm de laatste maanden gedaan heeft. Zo hebben we – toen vier partijen in de nieuwe gemeenteraad eindelijk een coalitieakkoord hadden bereikt – een brief aan de raad en de fracties gestuurd. Met boodschap dat wij de nog grotere nadruk in het akkoord op duurzaamheid, klimaatneutraal en aardgasloos uiteraard toejuichen, maar dat het nu toch wel heel hoog tijd wordt om die doelstellingen te vertalen naar concrete maatregelen.
En natuurlijk wordt dat nog veel urgenter nu in Den Haag besloten is de Groningse gaskraan dicht te draaien, en er een Klimaatakkoord en zelfs een Klimaatwet op tafel liggen. Ook hier grote ambities, maar hóé gaan we het doen en hoe krijgen we dat in één generatie voor elkaar?
Wij hebben in de brief aan de gemeentelijke bestuurders nogmaals duidelijk gemaakt dat de postcoderoos (de regeling waarmee ook project Zijlpoort is opgezet) een prima constructie is om veel meer collectieve zonnedaken in Haarlem te organiseren. Maar ook dat meer steun en regie vanuit de gemeente nodig is om die daken sneller te kunnen realiseren (want in het huidige tempo schiet het niet op).
Om één belemmering in het over de streep trekken van dakeigenaren te verhelpen, hebben we een ontwerp gemaakt voor een Waarborgfonds. Want vorig jaar liep ons plan bij het NZH-museum stuk op ‘artikel 7’ in de recht-van-opstalovereenkomst (wie betaalt als onverhoopt de zonnepanelen toch van het dak moeten, bijvoorbeeld als betreffend gebouw om wat voor reden ook gesloopt moet worden). Om voor dat onwaarschijnlijke scenario toch een voorziening te treffen, stellen wij voor een fonds te vormen en het risico zo veel mogelijk te spreiden (en ook dakeigenaren te laten delen in het risico).
Voor wie alle ins en outs daarover wil weten, wij leggen het desgewenst graag uit. Een reactie vanuit de gemeente hebben we tot op heden niet ontvangen. Uiteraard zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijke zonnedaken. Maar we zijn daarin nog niet zover – helaas – dat we een volgend project kunnen aankondigen. We zoeken met name naar daken in de Waarderpolder (die zijn groot, maar dakeigenaren krijgen ook de optie
aangeboden om via SDE+-subsidie panelen aan te schaffen. Wij willen ons alternatief onder de aandacht brengen: als u zelf niet wilt investeren in zonnepanelen, laat ons het dan doen op uw dak!)
Een andere optie is om samen met VvE’s (verenigingen van eigenaren) van appartementengebouwen te kijken of hun dak geschikt is en of daar ook ruimte is voor andere deelnemers in dezelfde postcoderoos. Hiervoor zijn we een algemeen voorstel aan het voorbereiden.


En verder zijn nog een paar praktische zaken:
Met de hulp van Rike en Bruin, zijn we bezig met de nieuwe regels over privacy en we bekijken hoe we in de administratie gevoelige gegevens van de leden/deelnemers op een veilige manier kunnen opslaan.
Een deelnemer heeft aangegeven tien zonnestroomdelen ivm verhuizing van de hand te willen doen. Wij kijken wie er bovenaan de wachtlijst staan om die over te nemen en hoe de financiële afwikkeling moet geschieden.

Onze website verdient wel een upgrade maar wij – bestuursleden – hebben niet de tijd noch de expertise om daar mee aan de slag te gaan. Vandaar een oproep aan jullie: wie wil ons helpen de website te verbeteren en aantrekkelijker te maken? Dus vind je webdesign leuk om te doen, meld je ajb.
Zo zoeken we ook iemand die ons bij wil staan om de ledenadministratie bij te houden. Dat is niet veel werk, zeker niet als je de juiste ervaring hebt. Kandidaten, als je onze coöperatie een warm hart toedraagt en wilt bijdragen, laat ajb van je horen.
Overigens was afgelopen mei een topmaand voor de panelen op Zijlpoort, een productie van 10,6 MWh (megawattuur) en juni kwam ook al nèt boven de 10. (zie ook de site van Solaredge +) Dus de installatie werkt als een zonnetje.


Opgewekte groeten
Spaarnezaam team
2018-7
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Spaarnezaam%20Zijlpoort#/dashboard