Nieuwsbrief augustus 2018

Beste medeleden van Spaarnezaam,


De vakantieperiode is voorbij, het dagelijks leven komt weer op gang en het is weer tijd om jullie bij te praten over ontwikkelingen.
Voor ons – bestuur – was het ook een grote verrassing dat Qurrent op 15 augustus liet weten op te gaan in Greenchoice. In het bericht, dat jullie als klant ook gekregen hebben, presenteert Qurrent het als een soort samengaan (‘samen groen groot’) maar het is dus in feiten een volledige verkoop. Als de mededingingsautoriteit akkoord gaat, leveren we dus vanaf 1 oktober onze zonnestroom van het Zijlpoortdak aan Greenchoice.
Daarmee komt een einde aan Qurrent (120.000 klanten), dat in het leven was geroepen door stichting Doen, die weer gefinancierd wordt door de Nationale Postcodeloterij. Qurrent maakt geen winst, wil niet méér maar minder energie verkopen en levert uitsluitend groene stroom en ‘groen
gas’ (de CO2 van het gas wordt ‘gecompenseerd’).
Qurrent kent ook een coöperatie-structuur, maar daarnaast is er blijkbaar ook een Qurrent bv waar de leden niet zo veel over te zeggen hebben. Dit besluit tot verkoop aan Greenchoice komt zeker niet uit de ledenvergadering.
Greenchoice (zo’n 400.000 klanten) is ook een groene energieleverancier, maar dit bedrijf wil ook winst maken (in 2017 16,2 miljoen euro) en dus zijn marktaandeel vergroten. Greenchoice is een dochteronderneming van energiebedrijf Eneco (30 %) en van Energie Concurrent bv (70 %). Eneco
heeft ook groene ambities maar of die blijven is de vraag nu duidelijk is dat ook dit bedrijf in andere handen overgaat.
(Eneco is/was eigendom van 53 gemeenten; een constructie die teruggaat tot de tijd dat we nog gemeentelijke energiebedrijven hadden, die vervolgens opgingen in provinciale energiebedrijven die in de jaren negentig – hoera, liberalisering – allemaal geprivatiseerd en verkocht zijn, waarbij
energieopwekking/-levering en infrastructuur/distributienetten gescheiden moesten worden. Rotterdam, Den Haag en Dordrecht hebben als grootaandeelhouders hun deel in de verkoop gedaan en de kleinere aandeelhouders zullen waarschijnlijk volgen. Kortom, onze ooit met
gemeenschapsgeld opgezette energiebedrijven zijn nu van ‘de markt’. Ironisch is wel dat bijvoorbeeld Nuon is opgekocht door Vattenfall, dat volledig eigendom is van de Zweedse staat. Maar dat terzijde.) Energie Concurrent bv is in dit verhaal de grote onbekende. De grootaandeelhouder is Rexwinkel bv. Qurrent en Greenchoice zijn tot op heden de enige energiebedrijven die voor energiecoöperaties de energiebelasting verrekenen binnen het postcoderoosmodel.
Wij volgen uiteraard de ontwikkeling. Als blijkt dat we onze zonnestroom tegen gunstiger voorwaarden kunnen leveren aan een ander bedrijf, gaan we dat overwegen en aan jullie voorleggen. (Het gaat eigenlijk om de marge tussen wat wij leveren aan zonnestroom aan de energiemaatschappij en wat wij weer als klant moeten betalen voor onze stroom.) In hoeverre wij contractueel vastzitten aan Qurrent/Greenchoice moeten we dan bekijken. Wij hebben nu een overeenkomst met Qurrent tot oktober 2021.


Het dak doet het prima
Het goede nieuws komt zoals gewoonlijk van de installatie zelf. De panelen op Zijlpoort doen het goed, dankzij de zonnige zomer. Op 1 juli was de recordopbrengst 477,8 kWh (kilowattuur). Ook 2 en 3 juli waren topdagen. De hele maand juli leverde 11,5 MWh (megawattuur) op; in juli 2017 was dat 9,7 MWh. De productie in 2018 tot en met juli was 48,05 MWh; die lag in de vergelijkbare periode 2017 op 46,80 MWh.

Beschikbaar
En omdat een lid zijn zonnestroomdelen wil verkopen, zijn er nu 5 zonnestroomdelen beschikbaar voor leden die willen instappen, danwel een deel erbij willen. Aanmelden svp via info@spaarnezaam.nl. De penningmeester rekent uit wat de prijs moet zijn, en het bestuur gaat ze verdelen, als het nodig is via loting.

Energie-ateliers
En verder: we – bestuursleden – hebben ons aangemeld voor de ‘energie-ateliers’ die de gemeente eind september organiseert. Haarlem moet nu – Klimaatakkoord – echt eens grotere stappen gaan zetten richting duurzame energie. En we zijn zeer benieuwd wat de gemeente nu aan concrete
voorstellen op tafel legt. Onze vrees is dat de gemeente de bal bij burgerinitiatieven wil leggen, maar gezien de enormiteit van de opgave – er moet héél véél gebeuren – moet de gemeente nu echt eens zelf het voortouw nemen, vinden wij. Een subsidie hier en daar… dat is natuurlijk volstrekt
onvoldoende.


Met opgewekte groet
Bestuur Spaarnezaam